Robotböcker sprider viktig information

2:44 min

Philip M. Parker står som författare till 133 000 böcker på Amazon. Han funderade länge på om man kunde göra den vanliga bokprocessen effektivare.

- Men det stora problemet var faktiskt författarna. De är dyra, behöver mat, inkomster. Och så är det redaktörerna och formgivarna, alla de här människorna. Så frågan var: Kan vi byta ut författarna mot algoritmer i datorn?

Ja, Philip M. Parker är professor i marknadsanalys och identifierade snabbt den svaga länken i den traditionella litterära produktionskedjan. Författare och alla andra människor kostade bara pengar. Så han tog hjälp av datorer i stället och skapade med hjälp av diverse öppna digitala källor hundratusentals robotböcker om allt mellan himmel och jord.

Men Parker har också en mission med de här automatiserade processerna. Han vill framför allt sprida kunskaper om jordbruk från i-världen till u-världen, till exempel om vilka grödor som passar bäst i olika klimat.

Därför är han en flitig gäst på på TED-konferenser och G8-möten, finansieras av Bill Gates. Men han bekostar också sina u-landsprojekt genom ett antal svindyra och ytterst specialiserade datorgenererade marknadsanalyser för i-ländernas företagare.

På Amazon finns till exempel hans 6 olika studier om den framtida marknaden för toalettsitsar av trä i Kina, Indien respektive Japan till salu från 4 000 kronor och uppåt.

Jag frågar Pelle Snickars, som är nybliven professor i medie- och kommunikationsvetenskap i Umeå med inriktning mot digital humaniora, om han känner till Parker. Det gör han naturligtvis.

- Han är ju intressant, för det är också en person – eller det är lite oklart ibland när man läser honom ifall han är en robot eller en person. Och han verkar också vilja leka lite grann med det själv.

Pelle Snickars har också arbetat länge som forskningschef på Kungliga Biblioteket och ser ett stort dilemma för biblioteken när litteraturen inte längre har vare sig mänskliga författare eller traditionella förlag.

- Här har vi inte längre några förlag. Det är helt enkelt robotar som sprutar ut sådana här böcker i tiotusentals exemplar. Du kan inte längre förlita dig på att det finns någon grindvakt. I så mån blir biblioteken helt blottade mot informationsöverflödet.

Och i det stora hela ställer robotböcker och andra automatiska digitala processer svåra frågor om människans roll i systemet.

- En aspekt av det här överflödet är att även om vi kan göra punktvisa insatser för att hantera det – kan vi som subjekt helt enkelt inte hantera det. Det är bara maskinerna som kan hjälpa oss.