Besvikelse på SAS

På SAS är man besviken över Konkurrensverkets beslut att inte närmare granska om flygbolaget Ryanair gynnats av Västerås Flygplats. Enligt Erik Hellners, bolagsjurist på SAS, hade bolaget hoppats att Konkurrensverket i alla fall skulle pröva frågan i sak.
- Vi diskuterar nu hur vi kan gå vidare med ärendet och ser tre alternativ; att driva ärendet vidare i Marknadsdomstolen, att anmäla flygplatsen till EU-kommisionen, eller att ändra vårt sätt att se på avgifterna - att det är nya spelregler som gäller, säger Erik Hellners till P 4 Västmanland.