Utredning om Hälleforsnästippen

Naturvårdsverket har nu satsat 3 miljoner kronor för att reda ut hur den gamla tjärtippen i Hälleforsnäs bäst saneras. Sanering på plats och bortforsling är två metoder som ska utredas.
Tidigare har länsstyrelsen utrett vilka olika föroreningar som finns på området. Den största föroreningen är utan tvekan tjära. 70 000 ton tjärblandad sand och jord finns på tippen, 12 000 ton tjära ligger öppet och det flyttar på sig, bland annat rinner det ut i ån strax intill. Så klart är att ån ska ledas om, och miljöföretaget Envipro ska utreda hur ån bäst och billigast flyttas. Företaget ska också komma med förslag på hur området ska saneras.