"Att fiskearterna minskar är kommunernas fel"

1:29 min

Världsnaturfondens fiskeguide 2014 pekar ut flera fiskarter i Vänern, som arter som konsumenter ska vara försiktiga med när de handlar. Göran Fransson är yrkesfiskare i Vänern och han ger inte mycket för guiden.

Göran Fransson anser att det är kommunerna och energibolagen som ligger bakom minskningen av vissa fiskarter. Han förklarar att arter som vimman och benlöjan har helt försvunnit från Vänern runt Karlstad och Hammarö och det beror på att deras mat, plankton har minskat.

- Vi har belägg för att reningsverkens utsläpp har gjort norra Vänern näringsfattig och det har fört med sig att planktonen försvunnit.

Att gäddan minskat beror helt på de stora energibolagen. Göran Fransson ger inte så mycket för Världsnaturfondens lista.

- Energibolagen släpper inte på vatten på våren så vi har ingen vårflod och då har inte gäddan någonstans att leka på, säger Göran Fransson.