Förskingring av konstpengar

Över 300 000 kronor har förskingrats av en anställd på kalmar konstförening som driver konstmuseet i Kalmar. Förskingringen upptäcktes när man gjorde bokslut för förra året, men bedrägerierna har åtminstone pågått sedan 1997.
Enligt Klas Börjesson som är museichef har förskingraren varit mycket förslagen, och trots att räkenskaperna granskats av revisorer varje år har förskingringen inte upptäckts förrän nu.