Bråk med flit på nätet

9:15 min

De sociala medierna har i grunden förändrat hur information sprids i vårt samhälle. Idag är användarna i hög utsträckning medskapare till exempel när debatter rasar. Och i reklamvärlden talar man nu om medveten mediemanipulation, alltså att man med flit skapar bråk för att nå ut med sitt budskap. Vår reporter Erik Hedjtärn om vad som händer när de politiska kampanjerna följer samma mediemönster.