Socialsekreterare bryter tystnaden

4:03 min

Barnfamiljer, folk som behöver försörjningsstöd, missbrukare och barn i kris - alla får de vänta när arbetsbelastningen har ökat, menar socialsekreterarna. Nu hakar de på ett upprop för förändring.

Johanna Pettersson och Ann-Sofie Ödman är två socialsekreterare i Västerås som tillsammans med många andra protesterar mot de tuffare villkoren för socialtjänsten. De måste hjälpa minst lika många behövande människor, men med mindre tid och samma personalresurser.

– Man ställer högre krav på socialtjänstens arbete. Vi ska jobba mer forskningsbaserat och mer med manualbaserade utredningsmetoder. Vi har ett samhälle som kräver mer och klienter med mer komplexa behov, säger Johanna Pettersson.

– Det får följder. Våra klienter får svårare att få tag på oss, det tar längre tid att få hjälp, säger Ann-Sofie Ödman.

Dessutom flyr den erfarna personalen till andra, bättre betalda jobb.

Socialsekreterarna har anslutit sin protest till det nationella nätverket "Nu bryter vi tystnaden" med socialsekreterare i Stockholm tillsammans med fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR.