Stress försämrar barns immunförsvar

2:07 min

Långvarig stress i en familj kan påverka barnens motståndskraft mot bakterier och virus, det visar en ny studie. Men det är inte vardagsstressen som påverkar barnen utan allvarligare händelser, säger Maria Faresjö på Högskolan i Jönköping som är en av forskarna bakom studien.

– Den här vardagliga stressen. Det här som vi alla upplever. Jag är också förälder och jag stressar till dagis och jag stressar till jobbet. Det är inte den stressen vi talar om, utan vi pratar om en långvarig stress, allvarlig stress. Och då är det inte bara en sak som har orsakat stressituationen utan en kombination utav mycket stress.

Att föräldrarnas mående påverkar barnens hälsa är något som märks inom skolhälsovården, säger Karin Poulsen som är är skolsköterska på Bagartorpsskolan i Solna:

– Föräldrar som är hemma och inte jobbar ser man ibland en tendens att barnen också är hemma, inte kommer till skolan. Och det är ofta så att de har allergier eller andra hälsotillstånd som är orsaken till att de inte kommer till skolan. Men ibland tror jag ju att det handlar väldigt mycket om mamma och pappa.

Det kan röra sig om en närstående som gått bort, eller en förälder som länge gått arbetslös, situationer där stressen maler på. Våra kroppar klarar av att hantera vardaglig stress, men långvarig stress kan påverka vårt immunförsvar.

I studien har tiotusen familjer med femåriga barn fått svara på frågor kring sin livssituation.

Forskare valde ut en grupp familjer där de förmodade att stressnivån var hög och jämförde blodprov från de barnen med blodprov från barn från en kontrollgrupp. Barnen från de stressade familjerna hade en hög andel kortisol i sitt blod, vilket tyder på att barnen också upplevde stress. I laboratoriet visade det sig också att kroppens immunförsvar mot bakterier och virus var påverkat av stressen, säger forskaren Maria Faresjö.

– När vi tittar på olika immunmarkörer, som vi kallar dem när vi jobbar med dem i labbet så ser vi att när vi jämför barn som kommer från de förmodade höga stressnivåerna i en familj jämfört med barn som kommer från en familj med vanlig stressnivå då ser vi att immunförsvaret inte är riktigt lika starkt. Det har inte samma påslag som ett vanligt immunförsvar har.

Den vardagliga stressen är kroppen konstruerad för att klara av. Det är allvarlig stress, som en närståendes död eller långvarig arbetslöshet som studien visar påverkar immunförsvaret. Och en sådan stress är det  svårtför en förälder att bryta på egen hand,  säger skolsköterskan Karin Poulsen.

– För det första, sök hjälp! Vad kan skolan göra, vad har vi för resurser utanför skolan som kan hjälpa till? Många har svårt för det, att det är obehagligt. Man vill kanske inte riktigt säga hur svårt man har det, säger Karin Poulsen.