Sex landsting miljardsatsar på tåg

1:25 min

Sex landsting i Mellansverige planerar en storsatsning på mer tågtrafik i regionen. Det handlar om miljardinvesteringar när de tillsammans ska köpa in tåg och upphandla mer pendlingstrafik.

Enligt planerna ska man börja från och med år 2017.

– Vi har tankarna att Storstockholmsområdet ska bli den motor i Sverige som vi tycker att det ska vara, man ska kunna pendla till och från Stockholm och alla städer runtomkring på ett bra sätt, säger Tommy Levinsson (S), landstingsråd i Västmanland.

– Sedan är det också viktigt att få till den trafik som går till exempel mellan Eskilstuna och Västerås, att det också får en robusthet, alltså fler avgångar, fortsätter han.

Det är landstingen i Stockholm, Västmanland, Örebro, Sörmland, Uppsala och Östergötland som genom sitt gemensamma tågtrafik-bolag Mälab, ska satsa stora pengar på utökade pendlingsmöjligheter.

Om de politiska fullmäktigeförsamlingarna i respektive län säger ja till satsningen är det tänkt att trafiken ska komma igång 2017, efter att Citybanan, som håller på att byggas under Stockholm, blivit klar.

Enligt planerna ska landstingen gemensamt köpa in egna tåg, det har tidigare talats om omkring 80 stycken, men enligt Tommy Levinsson är siffran högst osäker.

Det beror exempelvis på om de bolag som man ska upphandla tågtrafiken av kan stå för en del tåg.

Men det kommer hur som helst att röra sig om miljardinvesteringar, dessutom kommer de sex landstingen att bidra med kanske uppemot 300 miljoner per år för själva tågtrafiken.

– Det kommer att vara rätt så stora kostnader men jag ser också det här som att man får payback genom att om man har en bra pendlingsmöjlighet, om man kan bo och leva i en miljö där man trivs så kan man jobba lite längre därifrån, säger Tommy Levinsson.