"Förbjud Hells Angels"

3:52 min

På initiativ av Justitieminister Beatrice Ask ordnades idag en konferens i Stockholm om organiserad brottslighet. Eskilstuna var en av de kommuner som deltog. 

Flera kommuner med erfarenheter av exempelvis kriminella mc-gäng deltog, bland annat Eskilstuna kommun som tillsammans med andra kommuner framförde krav om att förbjuda Hells Angels.

Miljöpartisten Magnus Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande i Eskilstuna var där.

– Här måste lagstiftaren kliva fram för att kunna motverka den grova organisera brottligheten. Alla kommuner här nämnde Hells Angels vid namn. Här måste man kanske följa andra europieska länders exempel och förbjuda Hells Angels, säger han.

Magnius Johansson framförde också att man genom Plan- och bygglagen och genom offentlig upphandling kan förhindra brottslighet, men också genom att polisen är mer närvarande i skolan.

Men justitieminister Beatrice Ask säger att det inte är så enkelt att bara förbjuda Hells angels, även om hon ser organisationen som ett problem.

– Det är inte så lätt i ett land med traditionen av föreningsfrihet. Det är en grundlagsfråga att förändra föreningsfriheten.