Chefer dåliga på arbetsmiljö

Det är dåligt ställt med utbildning av chefer i arbetsmiljöfrågor.
Det konstaterar kommunaltjänstemannafacket SKTF efter att ha granskat tolv offentliga arbetsgivare i Värmland, elva kommuner och landstinget. SKTF påpekar att de långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt inom den offentliga sektorn och att det finns en stark koppling till förhållandena på arbetsplatserna, där cheferna ju har en nyckelroll. Men enligt kartläggningen har nästan hälften av länets kommuner inte satsat på att utbilda cheferna i arbetsmiljöfrågor.