Ingen tysk friskola i Nässjö

Det blir inget frigymnasium med tysk inriktning i Nässjö. I stället ska Brinellgymnasiets program med betoning på tyska utvecklas till ett program med riksintag.
Försöket att starta ett frigymnasium föll på att för få elever sökte, och nu samarbetar i stället Ann-Christin Bayard, som låg bakom friskolan, med Brinellgymnasiet för att utveckla deras tyska program. Det nya programmet är än så länge i sin linda, och första kullen elever kan möjligen antas till nästa höst.