B 17-bombare till Kallinge

Flygflottiljen F17 i Kallinge får på torsdagskvällen besök av den enda kvarvarande störtbombaren av typ B 17.
Bombplanet som var i tjänst i slutet av 1940-talet flygs in från flygmuseet i Linköping i samband med ett föredrag om just B 17-planen. Föredraget hålls i flottiljens kamratförening på torsdagskvällen.