Sämre lönsamhet för svenska lantbruk

1:59 min

Lönsamheten för svenska jordbrukare minskade dramatiskt förra året. Enligt preliminära beräkningar från Jordbruksverket sjönk lantbrukarnas inkomster från sina lantbruksföretag med nästan elva procent. Dessutom sjönk värdet på framför allt spannmål för jordbrukarna i fjol.

Hans-Ola Olsson är gris- och spannmålsbonde i Säm i Tanums kommun och han berättar att många jordbrukare har det mycket svårt att få sina lantbruksföretag att gå ihop.

– Det är ju stort inbundet kapital i den här sortens produktion som många lantbruk ändå är. Många företag blöder mycket trots att elva procent kanske inte låter så mycket men det blir en kraftig sänkning för väldigt många.      

Gå till banken och låna?

– Det är ju den kontentan vi lever med, säger Hans-Ola Olsson.

Hans-Ola Olsson och hans bror driver två gårdar i Tanums kommun i norra Bohuslän, alldeles i närheten av den hårt trafikerade motorvägen E6:an. De håller på med alltifrån uppfödning av grisar till produktion av olika sorters spannmål.

Det här ett av Sveriges ungefär 20 000 lantbruk som producerar mat i större skala. Totalt finns det 90 000 lantbruksföretag i Sverige enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Lantbrukarna får det allt tuffare, trots ungefär elva stödmiljarder från EU per år för lönsamheten minskar. För räknar man med till exempel deras egna arbetstid på gårdarna och åkrarna, det som ingår i den så kallade företagsinkomsten och som Jordbruksverket räknar fram och som Lantbrukets affärstidning, ATL, tagit del av, så minskade alltså inkomsterna med elva procent mellan 2012 och fjolåret.

Värst var det för spannmålsbönderna som fick se värdet på sin odlade spannmål minska med 25 procent under helåret, bland annat på grund av sjunkande världsmarknadspriser.

Paul Christensson är ordförande för LRF Väst.

– Vi tappar produktion till utlandet. Vi tappar konkurrenskraft och då tappar vi produktion till utlandet. Framför allt tappar samhället jobb i Sverige, säger Paul Christensson.

Vad beror det här på?

– En stor orsak är ju att vi tagit på oss, i bland välgrundade kostnader med djurskydd och miljöskydd som de andra utanför oss inte har, säger Paul Christensson.