"Kommunaliseringen blev ett misslyckande"

2:23 min

Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Det skriver Leif Lewin, professor i statskunskap på DN-debatt. Senare i dag presenterar han hela sin utredning.

Enligt regeringens utredare Leif Lewin var kommunaliseringen av skolan ett misslyckande redan från början när den genomfördes i början av 90-talet.

Många lärare var emot reformen och lärarna möttes med misstro. Bara genom att motståndet var så stort var det bäddat för reformen att misslyckas, skriver Lewin.

Kommunerna fick inte heller det stöd som de hade behövt från Skolverket och förmycket av lärarnas tid har sedan dess fått läggas på dokumenterande vilket har lett till för lite lärarledd undervisning.

Sedan kommunaliseringen har lärarnas status försämrats och löneutveckling har varit dålig.

De styrmedel som staten skulle ha kvar, enligt dåvarande skolminister Göran Persson, togs bort av den borgerliga regering som sedan tillträdde, vilket också det var ett misslyckande.

Men enligt Lars Lewin så ligger ansvaret för misslyckandet på båda de politiska blocken och på både staten och kommunerna.

Kommunaliseringens effekter är en het politisk fråga, inte minst efter Sveriges usla resultat i senaste Pisa-undersökningen.

Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill till skillnad från de andra partierna att skolan åter blir statlig.

Lärarfacken är splittrade. Lärarförbundet vill ha kvar den kommunala skolan, medan Lärarnas riksförbund vill att staten tar över ansvaret.

Leif Lewin har inte haft i uppdrag att föreslå lösningar, men han tycker att det viktiga är att lärarnas förutsättningar förbättras.

Bo Jansson är förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

– För mig är det alldeles tydligt att det här är ett stöd för Lärarnas Riksförbunds linje att vi måste ha ett nytt huvudmannaskap för skolan. Vi måste ha ett samlat nationellt ansvar för svensk skola.

Är lösningen att ha ännu en stor reform för skolan?

– Att staten går in med en nationell finansiering istället för att ta omvägen via kommunen, att direkt rikta pengarna till skolan så att de kommer dit och satsa på lärarlöner, arbetsvillkor och satsa på regleringar som behöver göras, det

Klockan 10.30 håller Leif Lewin en presskonferens i samband med att han lämnar över utredningen. Här kan du följa presskonferensen.