Kommunaliseringen: "Lärarna var inte med på båten"

1:31 min

Kommunaliseringen av skolan för 25 år sedan har bidragit till att skolresultaten försämras, säger professor Leif Lewin som utrett vilken betydelse kommunaliseringen haft.

Lewin säger att kommunaliseringen haft en viss betydelse, men det går inte att säga hur stor betydelsen är. Det går inte heller att säga om skolan hade varit bättre i dag om den varit statlig.

– Det är mycket spekulativt, man får inte glömma bort den trötthet som fanns på 80-talet, den gamla byråkratiska skolan som ansågs förkväva all kreativitet, säger Leif Lewin.

Misslyckandet med kommunaliseringen handlar enligt Lewin om själva implementeringen.

– Lärarna var inte med på båten och kommunerna fick inte tillräcklig tid att förbereda sig.

Skolfrågan pekas ut som en av de viktigaste politiska frågorna inför valet, inte minst efter Sveriges dåliga resultat i den senaste Pisa-undersökningen som presenterades i december.

Bland lärarfacken går åsikterna isär. Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund vill se ett förstatligande av den svenska skolan, medan Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén inte tycker att det är lösningen på skolproblemet.

– Kommunerna har haft sin chans, nu måste vi ha en förändring, säger Bo Jansson i P1-Morgon.

– Kommunerna har inte skött skolan som man borde, det har inte de fristående skolorna gjort heller och det har inte staten gjort, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet.

– I det här läget är det oerhört viktigt att fundera över vad lösningen är, och då är inte en jätte-omorganisation som skulle sluka tid och pengar det som är lösningen, fortsätter hon.

Hon menar att lösningen snarare handlar om att höja lärarlönerna, ge mer tid för lärarna och möjligheter att ge statligt stöd, något som Bo Jansson förvisso håller med om.

– Det ena utesluter inte det andra, säger Bo Jansson, och menar att genom att byta arbetsgivare från kommun till stat kan man få ett bättre genomslag för exempelvis höjda lärarlöner.

Syftet med utredningen som presenterades i dag har inte varit att komma med förslag på om den svenska skolan ska vara statlig eller kommunal. Enligt utredare Leif Lewin är utredningen "ett smörgåsbord där man får plocka".

– Jag tycker att utredningen ger argument för att förstatliga skolan, och också argument för att behålla det kommunala huvudmannaskapet.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, dömde ut utredningen redan innan den presenterats.

– Att bara fokusera på en reform av över 50 reformer är väldigt egendomligt, säger Per-Arne Andersson på SKL.

– Man tror att det finns enkla lösningar på skolans problem, jag var själv lärare på 80-talet och min bild av skolan är inte så att den fungerade på den tiden. Varför fokusera på enkla lösningar när det är hårt arbete som behövs, säger han i P1-Morgon.

Utredare Leif Lewin säger att frågan om huvudmannaskapet lite har paralyserat debatten.

– Man tenderar att retoriskt säga att lärarna är viktiga, det viktiga är att visa detta i handling.