Landsbygdsministern fortsätter äta räkor

I förra veckan gick Världsnaturfonden, WWF, ut med att att de rödlistar västkusträkan i sin årliga fiskeguide över hotade arter. Dumpning, dåliga beståndsuppskattningar och risk för överfiske var några av orsakerna till att räkan hamnar på röda listan.

– Från vår sida finns inget förbud eller liknande, utan det finns en kvot och den är tillåten att använda. Då är det tillåtet att både fiska och äta, säger Eskil Erlandsson.

I förra veckan gick Världsnaturfonden WWF ut med sin årliga fiskguide över hotade arter. De djur som hamnar på rödlistan ska man, enligt organisationen, helt enkelt låta bli att äta som konsument.

Det som fick störst uppmärksamhet den här gången att var att de nu avrådde konsumenter att köpa räkor som fiskats utmed svenska Västkusten. De främsta anledningarna till det här är risken för överfiske och att småräkor dumpas tillbaka i havet.

– Det som är allvarligt är att man fuskar i fisket. Man kastar ut räkor som egentligen borde ha landats. Det gör att man inte med säkerhet kan säga hur beståndet mår, säger Inger Näslund som är Världsnaturfondens fiskeexpert.

Rödlistningen rörde upp starka känslor. I fiskebranschen fanns en oro bland småhandlare för att det skulle bli katastrof om de tvingas sluta ha den storsäljaren Västkusträkan i sina diskar.

Under ett seminarium fiskets betydelse för Västkustkommunerna idag, ger Eskil Erlandsson grönt ljus där Världsnaturfonden varnade.

– Det är inte nån stat eller EU, som har gett den här rödmarkeringen, utan det är faktiskt en ideell organisation som har gjort detta, säger Erlandsson.

Eftersom det är en ideell organisation och inte svenska staten eller EU som gått ut och rödlistat räkan, går det bra att fortsätta, säger ministern och hänvisar till Internationella havsforskningsrådet ICES.

– Jag kan bara konstatera att de rekommendationer och de uppskattningar som görs av ICES, ett internationellt organ, säger att vi är inom biologiska gränser för att fiska den här arten, säger Eskil Erlandsson.

Hur gör du själv nu då, kommer du fortsätta äta Västkusträka?

– Vi kommer att använda oss av Västkusträkan även i framtiden, säger lantbruksminister Eskil Erlandsson.