Mycket gift i norska hamnar

Det finns stora mängder miljögifter i småbåtshamnarna på den norska sydkusten. Det visar en undersökning av det norska institutet för vattenforskning NIVA.
Under tre år har forskarna undersökt förekomsten av miljögifter i småbåtshamnar på norska sydkusten. Resultatet visar på höga halter av pcb och tbt som är en av gifterna i båtbottenfärg på bottnarna i småbåtshamnarna. Halterna är till och med högre än i de kommersiella hamnarna. Orsaken till gifterna är att småbåtarna släpper ut bränsle och oljerester. Men framförallt att färg och lack rinner ner i hamnarna när båtarna renoveras. Problemet i småbåtshamnarna är större än i de stora hamanrna eftersom de ofta är grunda ligger vindskyddade och har dålig genomströmning. Båtbottenfärger med TBT har varit förbjudna för småbåtar i norge i drygt tio år. Men Jens Skei forskningschef vid NIVA säger till radio Väst att undersökningarna visat att de olagliga giftiga färgerna fortfarande används i stor skala. Kosekvenserna av de höga halterna av miljögifter kan bli ödestigra för den norska odlingen av fisk ock skaldjur. Norrmännen funnit så stora mängder av pcb och tbt i de områden på sydkusten som undersökts att man avråder från att äta skaldjur och fisklever som är fångad där.