Världsstudie om diabetes

7.500 patienter från 40 länder, bland annat från Universitetssjukhuset i Umeå, ska delta i världens största diabetikerstudie.
Studien ska kartlägga om det med hjälp av vissa läkemedel går att fördröja eller förebygga diabetes, eller sockersjuka som den också kallas. För att få delta i studien ska deltagaren bland annat vara minst 50 år och ha en utvecklad hjärt- och kärlsjukdom. Rekryteringen av deltagare beräknas vara klar först om drygt ett år.