Kallades hora - fick kämpa för att Försvarsmakten skulle agera

3:02 min

21-åriga Anthonia Haimi, soldat vid Skaraborgs regemente i Skövde, är besviken över hur ledningen där hanterade hennes ärende gällande trakasserier. Hon fick dra en stor del av lasset själv, menar hon.

– Det var lite sopa det under mattan tycker jag, det var lite vi blundar för problemet så finns det inte. Den känslan fick jag av att ”det löser sig till slut”. Inte riktigt någon som orkade ta tag i det ordentligt, säger Anthonia Haimi.

Det var i juni som hennes kollega på Skaraborgs regemente kränkte henne genom att bland annat kalla henne hora. Oacceptabelt, tyckte hon, och gick till sin närmste chef som sa att dom skulle ta upp det efter sommaren.

– Den åtgärden vi fick var ett papper med försvarets värdegrund som vi skulle diskutera. Sen hände ingenting, det var den åtgärden som mina chefer tyckte var tillräcklig.

Tyckte du att det var tillräckligt?

– Absolut inte. Det här är en enskild individ som har blivit utsatt, det måste man ta på största allvar, inte bara ge en allmän diskussionstid.

Tog fyra månader
Så Anthonia gav sig inte. Eftersom hon inte tyckte sig få gehör av sin chef, trots att hon sa till flera gånger, gick hon upp en nivå till högre chefer. Först då togs hon på allvar och händelsen började utredas, menar hon.

Då hade det gått över fyra månader sen det inträffade – enligt försvarsmaktens rutiner ska det utredas omedelbart.

Anders Poutiainen, HR-chef på P4, vill inte prata om Anthonias fall, av respekt till henne – trots att Anthonia själv tillåter att han gör det.

– Jag kommenterar inte enskilda fall, det måste du respektera, säger han.

Däremot menar han i generella ordalag att det är mycket tydligt hur ärenden gällande kränkningar och trakasserier ska hanteras.

– När det uppträder händelser så är det chefens ansvar att ta tag i problemet, och om den chefen känner att den inte kan ta tag i problemet så har han en chef över sig som ska agera i sådana fall.

Och om en chef inte tar tag i det här?

– Mycket av vårat arbete handlar ju om att utbilda chefer att ta det här ansvaret och jag upplever att våra chefer tar ansvar.

"Det har varit tungt"
Men det håller inte Anthonia Haimi med om.

– Man har en bild och en förväntning av hur ett bemötande ska vara från ens chefer,  så det har varit jättejobbigt. Jag har ju haft stöd från annat håll, men det klart att det har varit jobbigt, det har varit tungt att driva den största delen själv.

– Det är ju aldrig bra när någon känner att den inte fått ett stöd, säger Anders Poutiainen.

Ska det ligga på individen att behöva trycka på flera gånger och gå vidare till högre chef utan att få stöd från sin egna chef?

– Rent generellt tycker jag att samspelet mellan chef och medarbetare fungerar på ett bra sätt.

Inte ensam
De senaste fem åren har inga anmälningar kommit in till P4-regementet gällande liknande händelser som Anthonias. Däremot är hon säker på att hon inte är ensam. Och hon ångrar inte att hon fortsatte att driva frågan.

– Det är så pass viktigt och det är inte alla som skulle driva den här frågan och då tänkte jag att jag gör det, så blir det väl ett arbete runt det. Jag är stolt över det, att jag drev det så långt.