Assange och Sverigebilden

14 min

När Thomas Nordegren är utomlands får han ofta frågan: Varför förföljer Sverige Julian Assange? Hur påverkar dödläget i rättsprocessen omvärldens bild av Sverige?