Valdeltagande till EU-valet ökar

2:26 min

Valdeltagandet kommer att öka i årets val till Eu-parlamentet den 25 maj. En undersökning som opinionsinstutet Novus gjort för Ekot visar att 55 procent tänker rösta mot drygt 45 procent förra valet 2009.

Men många väljare tenderar att säga ja, men sen aldrig gå till vallokalen, menar Linda Berg, statsvetare föreståndare för Centrum för Europaforskning i Göteborg.

– Absolut, så är det. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att man vill ljuga eller så utan det handlar om att saker händer. Vi vet ju att det där i slutet av maj, det är sommar, det är sol och det finns andra saker att göra än att gå och rösta för vissa människor.

Den vanligaste orsaken till att man inte tänker gå och rösta, enligt Novus undersökning, är att man inte är insatt i frågorna.

42 procent har den förklaringen. 20 procent säger att de inte bryr sig.

Andra orsaker till varför en del avstår ifrån att rösta är att de inte har lust, nio procent säger så. Eller att man inte vet att det är val.

Om valdeltagandet ökar även i så går Sverige mot trenden i EU. Statsvetaren Linda Berg igen.

– Vi har ju sett att i hela EU har det varit ett sjunkande valdeltagande ända sedan vi började ha direkta val till Europaparlamentet 1979.

Sverige gick faktiskt mot den trenden redan i förra 2009. Då ökade också valdeltagandet

– Det kan man ju se att det fanns en bidragande faktor att bland annat Piratpartiet, och delvis även Miljöpartiet, lyckades mobilisera grupper som kanske inte alltid går och röstar annars.