Syrebrist i haven

Klimat och utfiskning ändrar havet

3:53 min

Enligt FNs klimatpanel IPCC har den globala temperaturen i världshavens ytvatten stigit med 0,8 grader sedan 1800-talet, men det är ett snitt. I haven här uppe i norr som Nordsjön och Östersjön har det blivit en hel grad, ja till och med en och en halv grad varmare som mest. I vattnen kring Spetsbergen har redan helt nya fiskarter från sydligare nejder upptäckts.

– Det är ju redan nu sydliga fiskarter på tur in i Barents hav, till exempel en art som makrill, och det är ingen som vet vad en rovfisk ställer till med i Barents havs ekosystem där den för 10-15 år sedan inte fanns, säger  Paul Wassman som är professor i arktisk marinbiologi vid Tromsö Universitet i ett Vetandets Värld från 17/10 2013 (länk längst ned).

För de arter som är anpassade att leva i ett iskallt polarhav blir problemen ännu större, eftersom de inte kan flytta till kallare vatten som ju inte längre finns. Isalger till exempel, har redan minskat eftersom de lever i isen vid Nordpolen som nu till stora delar smält bort under sommarhalvåret. Samma sak med de djur som äter islagerna, som krill och vissa djurplankton. Kanske flyttar mer värmetåliga arter in och tar över, men förändringarna är så snabba att man kan undra om evolutionen hinner med.

Och det finns fler mänskliga aktiviteter som fått dramatiska effekter i näringsväven under ytan, nämligen det storskaliga fisket. FN-organet FAO konstaterar i sin senast rapport att problemet hela tiden ökar, nu är 87 % av de kommersiella fiskebestånden fiskade till sin maxgräns eller överfiskade. Ett känt exempel är torskfisket vid New Foundland utanför Kanda, som kollapsade för mer än 20 år sedan och ännu inte återhämtat sig.

Stora fiskefartyg kan ta tråla upp tiotusentals ton och dammsuger formligen havet. Överkapaciteten är enorm. Enligt en annan FN-rapport skulle hälften av världens fiskeflotta kunna skrotas utan att det påverkar hur mycket man får upp.

Utanför afrikas västkust fiskar ett stort antal trålare från Kina, Sydkorea och Europa, ofta illegalt. Vetenskapsradions frilansmedarbetare Marcus Hansson ger en bild  från Senegal i västafrika i ett Vetandets Värld som sänds 14/2 2014 kl 12.10 hur forskare och fiskare är överens, överfisket måste få ett slut.

Kanske kan fiskeodling vara en del av lösningen på överfisket. Redan idag står havsbruk för hälften av all mat från havet och FAO spår att om 15 år kan det vara tvåtredjedelar. Men då måste förstås de odlade fiskarna inte matas med fiskmjöl gjort på vildfisk som trålats upp, utan vegetabiliskt fiskfoder och restprodukter och så får inte odlingarna släppa ut en massa gödsel som spär på övergödningen i havet.