Kravalldömda till Europadomstol

Två av de personer som har dömts för delaktighet i kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg har vänt sig till Europadomstolen. De hävdar att Sverige har brutit mot artikel 6 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna - som fastslår rätten till en opartisk rättegång.
Det gäller två män som har dömts till två respektive två och ett halvt års fängelse och som har sökt prövningstillstånd i Högsta domstolen - men nekats detta. Polisen har vägrat att lämna ut filmmaterial som männen hävdar talar för att de är oskyldiga.