Sverige försöker påverka schweizisk folkomröstning

3:19 min

Ekot kan i dag avslöja Sveriges planer för att försöka påverka resultatet i folkomröstningen i Schweiz om landets köp av Jas Gripen. Operationen beskrivs i flera dokument som är hemligstämplade. Försvarsmyndigheter, högt uppsatta personer på regeringskansliet och sju svenska ministrar är informerade om planerna.

Utländsk inblandning i den schweiziska omröstningen kan vara mycket känslig, det visade sig till exempel i går när det blev känt att Saab gett Ja-kampanjen pengar men fått tillbaka dem, eftersom det ansågs olämpligt.

Men nu kan Ekot rapportera att även svenska staten är aktiv inför folkomröstningen. Sedan i höstas finns nämligen en särskild plan med stödaktiviteter kallad Bruttolista AB Sverige.

Flera ministrar förnekar all kännedom om den sekretessbelagda operationen. En av dem är handelsminister Ewa Björling.

– Det är ingenting jag känner till, jag är däremot väldigt glad över att Schweiz har valt Jas Gripen, säger Ewa Björling.

Men finns det svenska stödaktiviteter i syfte att påverka folkomröstningen?

– Det är ingenting som jag känner till, den frågan tycker jag att man ska ställa till Saab och FXM, Försvarsexportmyndigheten.

Även utrikesminister Carl Bildt säger att han inte känner till någon svensk plan.

– Den schweiziska folkomröstningen är vi inte engagerade, säger Carl Bildt.

Finns det några svenska stödaktiviteter i syfte att få ett Ja i folkomröstningen?

– Det vet jag inte.

Du borde veta det?

– Nej, det borde jag inte veta.

Men både Ewa Björling och Carl Bildt har, liksom flera svenska ministrar, inklusive statsminister Fredrik Reinfeldt, fått brev från ambassadören i Schweiz Per Thöresson, där han beskriver planen. Ambassadörens rapporter har hemligstämplats.

Per Thöresson skriver att den schweiziske försvarsministern Ueli Maurer har bett Sverige om hjälp inför folkomröstningen. Svenskarna ska inte delta i själva kampanjen, men arrangera så många kringaktiviteter som möjligt för att påverka schweizarna att rösta ja, enligt Maurers önskemål.

Operationen sätts igång under hösten. Det blir många samtal och möten, där bland annat ambassadören själv, folk från Saab och tjänstemän från båda länderna sitter med. Svenskarnas aktiviteter ska nå hela Schweiz och alla väljare, kommer de överens om.

Ambassaden fixar intervjuer och lobbar in positiva artiklar om Sverige i schweizisk media. Ambassadören vill få med schweizisk tv när försvarsminister Ueli Maurer åker Vasastafetten i Mora om några veckor. Och Maurer vill se Gripen flyga för schweizarna var sjätte vecka, till exempel i samband med alpina världscupen i mars. Schweizarna ska fram till den bindande folkomröstningen i maj få en så bra bild som möjligt av Sverige, enligt planerna.

Ambassadör Per Thöresson säger att det handlar om vanligt ambassadarbete.

– Det är inte en lista för att påverka opinionen, det är en lista över alla evenemang som vi har planerat, säger Per Thöresson.

Men Per Thöresson skriver till Stockholm att planen tagits fram för att hjälpa den schweiziska regeringen att vinna folkomröstningen.

I brevet som du skriver den 7 november står det under rubriken svenska stödinsatser ”med tanke på hur oviss utgången i folkomröstningen är kan våra bidrag mycket väl komma att utgöra tungan på vågen”?

– Ja, du ska tolka det precis som det står, allt tyder på att det kommer att bli en väldigt jämn folkomröstning, att vi då genomför vår plan som vi har tänkt ser jag inget som helst konstigt med, säger Per Thöresson.

Och den 17 december skriver Thöresson till Stockholm: "Nu gäller det 'bara' att vinna folkomröstningen".