Professor: Vi behöver inte mer vindkraft

2:00 min

Förslaget att öka takten i utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion i Sverige och Norge som Energimyndigheten lade fram i går får kritik.

Professor Harry Frank på Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott tycker inte att Sverige behöver mer vindkraftsproduktion. Sverige exporterar redan mycket el, anser han.

– Det förvärrar på så sätt att vi får ännu mera elöverskott som måste passera ut till utlandet, säger Frank.

Sverige och Norge har tillsammans satt upp som mål att den förnybara elproduktionen i länderna sammanlagt ska öka med drygt 20 terrawattimmar fram till 2020. Men trots att vindkraftproduktionen ökade med nästan 40 procent i Sverige i fjol går det inte att nå målet med dagens utbyggnadstakt, menar Energimyndigheten.

Därför föreslår myndigheterna i de bägge länderna att elbolagen i ännu högre grad ska tvingas subventionera förnybar el från och med 2016. Det gör att bidragen till framför allt vindkraft kommer att öka om de nya reglerna godkänns av politikerna i höst. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma menar att tiden börjar bli knapp.

– Det är en rejäl ökning. Men om regeringen säger ja kommer de nya reglerna träda i kraft 1 januari 2016. Då har vi fyra år på oss och då är det viktigt att utbyggnaden blir rejäl så att vi når målet, säger Brandsma.

Energimyndigheten tror att en ökad takt i utbyggnaden till en början kommer att göra elräkningen några hundralappar dyrare per år för ett villahushåll. Men på längre sikt när de nya vindkraftverken är i drift kommer elpriserna i stället att sjunka.

Det håller även kritikern Harry Frank på Kungliga vetenskapsakademien med om. Problemet är att det i nuläget bara är vindkraft som byggs ut, menar han. Frank tror inte att det är bra för det svenska elsystemet med för mycket ny vindkraft på kort tid.

– Nu har man nått en mättning på andra förnybara energislag, vi kan inte bygga ut mera vattenkraft och biobränsle utan nu är det bara vindkraft, säger Frank.