"Vi kan förebygga bröstcancer mer"

1:07 min

Cancerläkaren Per Hall, som är professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet, tycker att vården borde kunna göra mer för kvinnor som har högre risk än andra att få bröstcancer.

Nu publiceras nya resultat från en stor kanadensisk studie som pekar på att risken att dö i bröstcancer inte påverkas av mammografi.

Det är en av få stora studier som inte visar någon effekt av mammografi till skillnad från flera andra som visar en 20-procentig minskning av dödligheten med mammografi.

Cancerläkaren Per Hall, som är professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet säger att de här resultaten inte kommer att påverka om vi ska mammografi i Sverige, men han tycker vi borde rikta in oss på kvinnorna med känd hög risk för bröstcancer.

– Jag tror inte att vi kommer att ändra mammografiscreening i Sverige på bas av de här resultaten, och frågan är inte om vi ska ha mammografi eller inte, för jag tror de flesta är överrens om att vi ska ha det. Frågan är om vi ska förändra själva mammografiscreeningen till ett helt nytt koncept. I stället för att invitera kvinnor endast på basen av ålder så skulle vi kunna utgå från vilken risk de har för att i framtiden drabbas av bröstcancer, säger Per Hall.

Men hur vet vi vilken risk en kvinna har?

– I dag har vi mycket stor kunskap i vilken risk man ärver, vi vet att vissa livsstilsfaktorer påverkar risken, vi vet också att en mammografibild säger mycket mer än att bara leta efter cancrar. Lägger man ihop det här får man en mycket bra uppfattning av en kvinnas risk för bröstcancer, säger Per Hall.