Hur blir du påverkad av vanor och beroende?

2:37 min

Hanna arbetar som kurator på Maria Malmö som är en mottagning för ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol och/eller droger. Amelie Andersson är socionom, författare och utbildare i narkotikafrågor. Tillsammans tar de sig an frågorna om beroende och vanor.