Enström: "Naturligt ha utbyte med Schweiz"

1:27 min

Den svenska planen med aktiviteter i Schweiz inför folkomröstningen om köpet av 22 Gripenplan är helt naturlig, säger försvarsminister Karin Enström.

– Det är klart att vi gärna vill att Schweiz ska välja Gripen, samtidigt är det här ett beslut som schweizarna ska fatta i en folkomröstning.

I dag har vi berättat om den plan som Sverige sedan i höstas har tagit fram för att försöka påverka schweizarna att rösta ja till köpet av Gripen. Planen ingår i flera sekretessbelagda rapporter från svenska ambassaden i Bern.

Enligt rapporterna har planen utarbetats tillsammans med regeringen i Schweiz och syftet är att visa en så bra bild som möjligt av Sverige, för att förmå schweizarna att rösta ja.

Ambassadören skriver bland annat att de svenska aktiviteterna kan bli tungan på vågen i omröstningen, som hålls i maj.

– Jag tycker att det är väldigt naturligt att vi har utbyte med Schweiz och det kan också inkludera besök. Jag har träffat min schweiziska kollega flera gånger och det är naturligt att vi talar om de här frågorna. Och som sagt, det ligger i Sveriges intresse att Schweiz fullföljer det här samarbetet, det är viktigt för Sverige.

Men från oppositionen kommer det hård kritik. Dels mot att flera ministrar tidigare nekat all kännedom om planen, dels att staten engagerar sig i att sälja Saabs stridsflygplan.

Vänsterpartiets Torbjörn Björlund kräver nu att alla svenska aktiviteter inför folkomröstningen i Schweiz ska stoppas.

– Jag tycker att man ska lägga ner den här verksamheten helt och hållet och avstå från det här, och låta Schweiz befolkning göra sin folkomröstning själva utan påverkan från Sverige.