De förebereder Blekinge för framtidens klimatförändringar

1:29 min

Fyra grader varmare, regnigare vintrar, torrare somrar och stigande havsnivåer är några av de klimatförändringar som Blekinge står inför i framtiden.

Till sommaren ska en handlingsplan för hur Blekinge ska hantera framtidens klimatförändringar vara klar. Det är länsstyrelsen som sammanställt underlag för att se hur man konkret ska kunna anpassa samhället till det förändrade klimatet.

– Med hjälp av det här underlaget ska man få vägledning i hur man ska förändra delar av samhället för klimatförändringarna, säger Cecilia Näslund, klimat- och energisamordnare i Blekinge.

Regeringsuppdrag
För Blekinges del handlar det bland annat om hur en eventuell höjning av havsnivån skulle påverka länet. 

Cecila Näslund och handläggaren Samuel Karlström, som jobbar med den här planen, har även anordnat flera workshops där de diskuterat åtgärder med både politiker och berörda näringar inom till exempel vattenförsörjning och avlopp. De har också ett nära samarbete med de andra länsstyrelserna runt om i landet som fått samma uppdrag av regeringen.

Inte försent
Samuel Karlström menar att en handlingsplan är ett viktigt steg för att kunna förändra inför framtiden och ta nytta av den kunskap som finns.

– När man tittar på klimatförändringarna så kan man bli förskräckt av de förändringar som kommer att ske, men det är långt fram i tiden så om man påbörjar arbetet redan nu så har vi fortfarande tid på oss att anpassa.