Importen håller på att knäcka svensk grisnäring

5:39 min

Vi köper för lite svenskt kött vilket innebär att grisnäringen är i akut kris. Nu slår länsstyrelsen larm om det allvarliga läget.

Det är köer till slakterierna vilket gör läget mer akut än 2010. Det är låga priser på importerat kött plus de kommunala upphandlingarna som har betydelse.

Peter Svensson som är landsbygdsdirektör påtalar bristen på information till konsumenterna om det importerade köttet och vad det innehåller och påminner på samma gång om svenska djurskyddsbestämmelser och svensk kvalitet.

Länsstyrelsen försöker hjälpa kommuner med bland annat konsulter att få en bättre upphandling där valet faller på svenskt kött.

– Det är inte lätt med offentlig upphandling, men det finns kommuner som lyckats och där är Mariestad ett bra exempel, säger Peter Svensson.