"Skolan sviker pojkarna"

1:46 min

Utredningen ”Män och jämställdhet” överlämnades i dag till regeringen. Framförallt kom utredningen fram till att skolan inte ger pojkar det stöd de behöver. 

– Det är ett misslyckande från skolans sida, vilket inte minst illustreras av att det här betygsgapet mellan pojkar och flickor har funnits under väldigt lång tid, säger regeringens särskilde utredare Svend Dahl.

Resultatet av skolans försummande av pojkars behov påverkar också flickorna negativt, menar Svend Dahl. Stökiga pojkar innebär mindre uppmärksamhet åt flickorna. Något som vi egentligen vetat om länge.

– Jag tror att det behövs ett bredare arbete för att frigöra sig från föreställningen om hur pojkar är. Bland både föräldrar och skolpersonal finns omedvetna föreställningar om att pojkar inte bryr sig om sina studier: "Sådär är pojkar, de bråkar, låt dem vara pojkar".

 Varför har man inte gjort någonting åt det här innan?

– Det beror till stor del på att det tidigare har kunnat gå ganska bra för pojkar ändå. Det har funnits ganska många välbetalda jobb där du inte behövt ha utbildning. Men vi är i rask takt på väg mot ett samhälle där de här jobben inte finns. Det är inte ett övergående problem, det är en strukturförändring av ekonomin.

Men sysselsättningen är fortfarande högre bland män än bland kvinnor, och lönerna är också högre bland män än bland kvinnor. Är det inte kvinnorna vi ska fokusera på?

– Jag tror att vi också ska fundera över mäns delaktighet i hemarbetet och omsorgen av barn, som ju är en nyckelfaktor. I betänkandet lyfter vi fram föräldraförsäkringen. Jag skulle säga att det finns stor anledning för politikerna att fundera över föräldraförsäkringens utformning, säger han.

Men Svend Dahl tog också upp fler områden där mansnormen sätter käppar i hjulen för männen. 

– Stereotypa föreställningar om manlighet, att män ska ta avstånd från det som anses vara icke-manligt, vara tuffa och osårbara, skapar problem i både mäns och kvinnors liv och minskar mäns frihet.

Män är överrepresenterade i samhällets topp, men även vad gäller brottslighet, missbruk, alkoholrelaterade sjukdomar, akut hemlöshet, självmord, tidig död, etc. Närmare 95 procent av alla i fängelser är män.

Män är sjukskrivna mindre än kvinnor, samtidigt lever de kortare än kvinnor. De söker inte sjukvård i tid, säger Svend Dahl.