Katolska kyrkan backar om skatt

Katolska kyrkan har ändrat sig och alla som vill kommer att slippa betala den årliga avgiften till kyrkan. De senaste dagarna har hundratals personer klagat på att de har blivit påförda avgifter på flera tusen kronor till Katolska kyrkan.
Avgiften finns från och med i år med som en av de färdigtryckta uppgifterna på deklarationsblanketten och många har då upptäckt att de faktiskt är registerade som medlemmar. Katolska kyrkan sade först att endast de som var felaktigt registrerade skulle slippa avgiften. Men nu har Katolska biskopsämbetet beslutat att alla som hör av sig ska slippa betala medlemsavgiften.