Överfiske i Västafrika större än man tidigare trott

1:58 min

I den första vetenskapliga kartläggningen som gjorts över fiskfångster i Västafrika så har det visat sig att det fångats tre gånger mer fisk än man tidigare trott i den viktiga fiskenationen Senegal. De nya siffrorna ger en förklaring till varför fiskbestånden i den här delen av Atlanten minskat kraftigt de senaste åren, och belägg för att det pågår ett omfattande överfiske längs Afrikas kuster. Forskningen visar också att lokala, småskaliga fiskare står för en betydande del av problemet med överfiske.

Vi fiskar för mycket och fångstkapaciten för den traditionella småskaliga fiskeflottan är för stor, säger Gaoussou Gueye, aktivist som arbetar för ett mer ansvarstagande fiske i Västafrika. Vi står på stranden i Mbour i Senegal. Här landas varje dag upp till 25 ton fisk som fångats av fiskare i traditionella, färgglada båtar, så kallade piroger.

Ett problem sedan flera år tillbaka är att fiskarna allt oftare kommer tillbaka tomhänta. En stor del av skulden för fiskbristen står utländska fisktrålare för, som mer eller mindre olagligt fångar fisk i västafrikanska vatten. Men ny forskning som gått igenom statistiken för hur mycket fisk som tagits upp ur havet här från 1950 och fram till idag pekar på att det småskaliga fisket, alltså de färgglada pirogerna, står för hälften av all fisk som fångats. Och att det totalt tagits upp tre gånger så mycket fisk som officiella siffror som redovisats till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Det kustnära fisket i Senegal är oreglerat och vem som helst kan ge sig ut och fånga fisk. Därför har antalet piroger fyrdubblats sedan 1980-talet. Båtarna har blivit större och utrustats med GPS och kylrum. De ger sig ut på flera veckor långa fisketurer till ett halvdussin grannländer, vilket orsakat politiska spänningar. Och därmed är det fel att tala om ett småskaligt traditionellt fiske, det säger Papa Gora Ndiaye från organisationen REPAO som också arbetar för ett hållbart fiske i västafrika:

- This activities are called small scale fisheries. But if you look at the case of Senegal it´s cross border fisheries.