Stort tryck efter EU-medel

Det har kommit in en mycket stor mängd ansökningar från Norrbotten och Västerbotten om EU-pengar från den så kallade Mål 1-fonden.
Totalt handlar det om 500 ansökningar om stöd på sammanlagt 2.8 miljarder kronor och det är mer än väntat säger samordaren av Mål 1-stödet Inga-Greta Ekblom på Länsstyrelsen i Luleå. Hon förklarar det stora antalet ansökningar med att beslutsgruppen satt ett stoppdatum för ansökningarna, nämligen den sista mars.