Fler fartkameror på väg till Skaraborg

Nu blir det fler kameror för övervakning av hastigheten på vägarna i Skaraborg. Upp till 16 nya kameror ska upp under året.

Vid årsskiftet fanns det cirka 1 100 kameror för hastighetsövervakning i Sverige. Och fler blir det. I Skaraborg är det tal om upp till 16 nya kameror.

Vilka vägsträckor som ska övervakas bättre är bestämt. Däremot är det inte klart exakt var hastighetskamerorna ska placeras.

Trafikverkets plan är att kamerorna monteras med start efter sommaren.

Enligt beräkningar från Trafikverket sparas cirka 20 liv per år med den mängd kameror för hastighetsövervakning som finns i dag. Trafiksäkerhetsverket skriver att "Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar 25 liv per år".

De vägar i Skaraborg som får nya kameror är:

Väg 26 Fyra kameror. Aktuell sträcka är Acklingakorset - Dalakorset.
Väg 47 Fyra kameror. Placeras förmodligen nära Tråvad och Algutstorp.
Väg 49 Två kameror. Sträckan Våmbskleven- Hålltorp.
Väg 195 Två kameror. Mellan Hjo och Norra Fågelås kyrka.
Väg 202 Fyra kameror. På sträckan Mariestad och Töreboda.