Bråk i EU om genmodifierad majs

15 min

Genmodifierade grödor orsakar ännu ett storgräl i EU just nu. Det handlar om majssorten Pioneer 1507, som troligen kommer att godkännas av EU-kommissionen, trots att en stor majoritet av EU-länderna är emot, och att parlamentet sagt nej med stor majoritet. Sverige hör till den lilla grupp länder som anser att majsen ska godkännas

Samtal med Johan Bergendorff, Sveriges Radios Vetenskapsredaktion som ger oss en bakgrund. Hör också en debatt mellan Carl Schlyter (MP) och Christofer Fjellner (M), båda EU-parlamentariker.