Dödsfall i vården kritiseras av haverikommission

1:55 min

Statens haverikommission har för första gången utrett en allvarlig händelse i sjukvården. En kvinna i 50-årsåldern avled av ett hjärtstopp vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, trots att övervakningsapparatur larmat sju gånger utan att personalen reagerat.

Oliwia Lauter berättar om dagen när hennes mamma skulle få en ny hjärtklaff inopererad.

– Hon var jätterädd för det. Det var jag som följde med henne till sjukhuset. Det var tungt för henne att andas, säger Olivia Lauter.

– Vi ser väldigt allvarligt på det. Dels var det vår mamma, dels blev det så fel. När någon hamnar på sjukhus förlitar man sig på att de ska ta väl hand om henne, men att det blev så många fel känns tungt.

I oktober 2010 fick Bozena Lauter en ny hjärtklaff vid en operation på Karolinska i Solna. Hon fick också en pacemaker inopererad.

På grund av platsbrist flyttades hon från thoraxintensiven till en annan avdelning. Då glömde man att informera om pacemakern.

Det ledde till att övervakningsapparterna inte fungerade som de skulle. Personalen stängde av larmet flera gånger och efter ett par timmar hittade man Bozena livlös.

I den unika rapport som Statens haverikommission gjort, finns en rad brister beskrivna.

Det var till exempel oklart vem som hade det medicinska ansvaret, eftersom patienten flyttats mellan avdelningarna, det fanns inga rutiner för hur utrustningen skulle hanteras eller hur personalen skulle övervaka patienterna.

Allt grundar sig på bristande ledning och styrning av verksamheten, enligt rapporten.

Frågan är vad vården kan lära sig av det här.

– Om man skulle hantera de brister som vi ser med bättre styrning och ledning, med rutiner på plats, så alla vet vad de ska göra, så skulle det bli mycket bättre. Den här typen av händelser skulle absolut kunna undvikas, säger Marcus Arvidsson, säkerhetskonsult vid MTO.

Och Oliwia Lauter tycker att det är bra att haverikommissionen utrett vad som hänt för andras skull, men vill att patienternas säkerhet i vården ska diskuteras mer.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Dels var det vår mamma, dels blev det så mycket fel. När någon hamnar på sjukhus förlitar man sig på att de ska ta väl hand om henne, men att det blev så många fel känns tungt, avslutar hon.