Omdebatterade valregler

Medieprofessor: "Programreglerna borde ses över"

2:31 min

Komikern Soran Ismail och Arbetarbladets chefredaktör Daniel Nordström bedöms vara för politiska för de roller de haft i Sveriges Radios program.
Medieprofessor Lars Nord menar att programreglerna för vilka som kan höras under en valrörelse behöver ses över.

Under valrörelsen skärps Sveriges Radios programregler om opartiskhet på ett sätt som gör att även det som sägs och tycks utanför sändning spelar in.

Och det gäller inte bara partipolitiska ställningstaganden. Den medarbetare eller uppdragstagare som deklarerar en ståndpunkt i en åsikt som kan bli en valfråga får inte höras i radio förrän efter valet i september.

Lars Nord är professor i politisk kommunikation på Mittuniversitetet i Sundsvall. Han menar att programreglerna för vilka som kan höras i radio blivit otidsenliga och behöver uppdateras.

- Ja, jag tror nog att de borde revideras och ses över för man riskerar att hamna i en position där man enbart blir den där domaren som dömer av och låter olika åsikter komma fram. Och då har man antingen partipolitiker, eller man har så kallade experter, statsvetare och sådana. Eller också har man så kallade vanliga människor som inte har någon klart poltisk orientering. Och det som finns däremellan som kan vara nog så intressant, det vågar man inte spegla.

Det viktigaste, menar Lars Nord, är att väcka människors intresse för valrörelsens frågor, och att det kan gå förlorat om man inte vågar ha med programledare som uttryckt åsikter offentligt om hur samhället ska se ut.

- Man skulle tjäna på att vara något mer tillåtande mot det här. Motsatsen blir att man blir så oerhört rädd att så fort någon har en värdering så kan den personen nästan inte vara med som programledare. Det är en bild av en sorts konstigt väldigt neutrala, närmast passiva människor som i så fall deltar i programmen och det speglar inte hur det ser ut i det svenska samhället idag heller.

I den debattartikel som Soran Ismail publicerade på Expressen igår så skriver han att han är överens med Sveriges Radio om att ta en paus som programledare, eftersom hans engagemang mot rasism i förlängningen leder till kritik mot Sverigedemokraternas politik, på ett sätt som bryter mot Sveriges Radios regler. Men i artikeln ifrågasätter han också om det är oproblematiskt att som programledare tvingas inta en opartisk hållning mot ett parti som Granskningsnämnden för radio och TV stämplat som främlingsfientligt. Lars Nord igen:

- Ja alltså, helheten blir komplex och paradoxal. Det finns programledare som talar om att man ska förespråka demokratiska värden i allt och människors lika värden och uppfattningar. Och det här utslaget från granskningsnämnden kan man säga är en utmaning mot den strikta opartiskheten, därför det parti som är aktuellt i det här fallet, Sverigedemokraterna, är demokratiskt valda och sitter i Sveriges riksdag. Så ska man vara strikt opartisk ska man låta det partiet ha en röst. Och det innebär att det finns en dissonans här mellan de här övergripande demokratiprinciperna och de opartiska principerna.