Missnöjet med färdtjänsten ökar

2:30 min

Klagomålen på färdtjänst, skolskjuts och sjukresor har ökat kraftigt i Sveriges storstadsregioner. Det resenärerna klagar mest på är punktlighet och bemötande från chaufförerna. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.

P1:s program Kaliber granskar färdtjänsten i två program med start på söndag den 16 februari. Har du eller en anhörig haft erfarenheter av färdtjänsten som du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till Kalibers reportrar Maria Ridderstedt och Karin Wettre.

Ann Jönsson är synskadad och en av de som hört av sig till Färdtjänsten i Stockholms län.

– Det har blivit svårare och svårare att använda färdtjänsten, de senaste åren drar jag mig för att göra det.

Ann säger att det tar lång tid, att man på grund av samplaneringen kan få åka långa omvägar och att bilen ibland inte dyker upp. Trots att hon är synskadad får hon ofta hjälpa föraren att hitta.

– Det är påfallande många som inte hittar, jag tycker inte att det är okej att jag som inte ser någonting ska visa vägen. 

För fem år sedan kom knappt 14 300 klagomål in på så kallade samhällsbetalda taxiresor i 95 svenska kommuner i Skåne, Västra Götaland och Stockholms län. 2013 kom det in 26 000. Det är Skånetrafiken med som får  ta emot flest klagomål i förhållande till antalet resor, men kraftigast ökning av klagomål har skett i Stockholm och Göteborg.

Henry Freij, färdtjänstexpert som suttit i flera statliga utredningar om färdtjänsten, tror att ökningen beror på att allt större organisationer tar över ansvaret för färdtjänsten från kommunerna och samtidigt vinner de stora taxibolagen fler upphandlingar då de har större möjlighet att pressa priset.

– Det blir ingen personlig kännedom, det blir en verksamhet som fungerar enligt vissa principer men där man inte tar hänsyn till den enskilda människans behov.

– Det blir ju fler och fler utförandefrågor som blir aktuella, att man gör stora upphandlingar, resenär och chaufför okända för varandra, och det naturligtvis när kommun ger i uppdrag till nya okända bolag och där prispressen lägsta pris är avgörande istället för en hög kvalitet då.

Men även om tendensen med ökade klagomål är tydlig är det fortfarande få som hör av sig i förhållande till hur många resor som görs, och flera av färdtjänstcheferna säger att de vill få in fler synpunkter.

Peter Norling är trafikchef vid färdtjänsten i Göteborg och så här säger han om vad som ligger bakom ökningen av klagomål:

– Kan säkert vara flera orsaker. Det blir ju när man byter trafikföretag, eller när trafikföretag får större volymer, då kommer fler nya förare in. Det verkar som det finns en tendens, att det sjunker tillbaka. Men nu ligger det på en något högre nivå i jämförelse med tidigare.

– Jag tror också att det har att göra med att vi har jobbat väldigt mycket med att få ner mörkertalen, informera om att folk ska höra av sig till oss. Vi har varit ute och pratat mycket med brukarorganisationer och sagt att om något händer ska de höra av sig till oss när något inte funkar.