Ombud fick kalla handen trots fullmakt

En man som skulle agera ombud för en patient hindrades från att delta i läkarsamtalen på Capios psykiatrimottagning i Simrishamn. Ärendet är nu anmält till Inspektionen för vård och omsorg.

En man som skulle agera ombud för en patient hindrades från att delta i läkarsamtalen på Capios psykiatrimottagning i Simrishamn.

Ombudet skulle närvara för att framföra klagomål på patientens medicinering, men vid det första tillfället tvingades patienten skriva en fullmakt för att ombudet skulle få vara med.

Det andra samtalet på mottagningen handlade mest om fullmaktens gilitghet, enligt i anmälan som har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg.