Svenskbyborna kommer till Gotland - Historien om Gotlands 1900-tal

4:49 min

En hel by med svenskättlingar i Gammelsvenskby i Ukraina bestämde sig på 1920-talet för att ta sig till Sverige. 1 augusti 1929 anlände 900 Gammalsvenskbybor till Trelleborg. Många av dem hamnade på Gotland.

Svenskbyborna är ättlingar till svenska bönder som för över 200 år sedan tvångsförflyttades från Dagö till Ukraina. Där grundades Gammalsvenskby och man behöll det svenska språket och traditioner. Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna, ger bakgrunden.

Urklipp från serien "Johannes och Jakobs 1900-tal" som första gången sändes i Sveriges Radio P4 Gotland hösten 2011, där Johannes Hallbom och Jakob Larsson berättade historien om Gotlands 1900-tal utifrån Sveriges Radios stora arkiv.