Lund

Starkt operationsljus kan bli bländande

För starka lampor i operationssalen riskerar att blända kirurgen. Istället borde allmänbelysningen i operationssalen ökas och styrkan på operationslampan dras ner. Det visar en ny avhandling i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet.

Hillevi Hemphälä, doktorand i Ergonomi och aerosolteknologi, har varit med vid ett hundratal operationer och sett att det starka operationsljuset ofta skapar för stora kontraster mellan operationssåret och området runt omkring och att kirurgen riskerar att bli bländad.


– Den starkast lysande lampan är sällan den bästa, säger Hillevi Hemphälä.

Hon har i sin forskning funnit samband mellan ljusmiljöns utformning och de anställdas hälsa och prestationsförmåga.

Studierna har gjorts på arbetsplatser som inte har datorn som främsta arbetsredskap. Förutom kirurgers belysningsmiljö har hon också tittat på brevbärares.