Skjutna fåglar fyller frysboxar

Duvhökar som skjuts i Skåne måste tas om hand då de är statliga egendom. Problemet är bara att frysarna, i vilka fåglarna förvaras, nu är fulla.
Närmare 500 exemplar av den fridlysta duvhöken har sedan 1992 fällts i skyddsjakt på skånska gods med fasanuppfödning. De 500 fåglarna förvaras djupfrysta på Zoologiska museet i Lund, eftersom de är statlig egendom och ska bevaras för forskningsändamål. Men med årets inlämnade fåglar är frysarna fulla och nu söker museet pengar för en helt ny anläggning där man kan spara vävnadsprover och slippa hanteringen med djupfrysta djurkroppar. Alla duvhökar som skjuts på godsen måste frysas ned och lämnas in till Zoologiska museet i Lund. Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd till skyddsjakt på duvhök sedan 1992. Som mest har 165 tillstånd getts under ett och samma år. Tillståndsgivningen har stramats till på senare år, i år har länsstyrelsen gett ett tiotal skånska gods tillstånd att fälla sammanlagt 32 duvhökar.