Utbildningssamarbete utreds

De fem högskolorna och universiteten i Bergslagen planerar att starta ett närmare samabete. Målet med samarbetet är att stärka utvecklingsförmågan i regionen.
En närmare förstudie om samarbetet skall genomföras de närmaste månaderna och därefter skall projektet ta mer fasta former. Förhoppningen är att det skall komma igång till hösten. Bengt Lindström på Högsklolan Dalarna säger att projektet är en viktig del i att tackla problematiken med tillväxt i bergslagsområdet. En tanke med samarbetet är att göra en sammanställning av den samlade kompetens som finns inom högskolor och universitet i regionen och utifrån det skapa nätverksutbildningar som kan locka människor att komma hit och studera.