Norge får fånga blåfenad tonfisk igen

1:09 min

Norge har fått tillstånd att inleda provfiske av den mycket värdefulla - och fram till nu starkt hotade - blåfenade tonfisken.

Det är den Internationella kommissionen för bevarandet av atlantisk tonfisk som gett klartecken - trots att beståndet inte återhämtat sig helt efter utfiskning på 80-talet.

Den blåfenade tonfisken kan väga upp emot 500 kilo och  brukar kallas världens dyraste fisk. I Japan såldes en blåfenad tonfisk på 222 kilo för motsvarande drygt 10 miljoner kronor förra året (drygt 47 000 kronor kilot).

På 1950- och 60-talet fiskade Norge mest blåfenad tonfisk i världen, men efter överfiske som ledde till minskade bestånd förbjöds fisket helt 1986.

I dag är bestånden ungefär 30 procent av den historiska mängden, men norska Havforskningsinstitutet bedömer att beståndet är på väg upp och att ett försöksfiske på 30 ton kan tillåtas under 2014.

Sammanlagt fiskas 13 400 ton blåfenad tonfisk i Nordatlanten varje år av olika länder.

Den norska Världsnaturfonden hade helst velat att man väntar med det norska fisket tills beståndet återhämtat sig helt, men säger till NRK att man har förståelse för att fisket nu inleds men att det måste följas av stränga krav på de fiskare som ska utföra försöksfisket.

I Sverige finns blåfenad tonfisk på Världsnaturfondens lista på fiskar man bör undvika.