Sörmlänningar allt sjukare

Sörmlänningarna blir allt sjukare, åtminstone sett till antalet dagar med sjukpenning från Försäkringskassan.
Mest sjukskrivningsdagar i länet under förra året hade invånarna i Nyköping, en ökning med tre dagar från år 2000. Strängnäsborna hade minst antal sjukskrivningsdagar. I genomsnitt var sörmlänningarna sjukskrivna i cirka fem veckor och det är också genomsnittet i landet. Det visar TCOs rapport om ohälsan för år 2001. När det gäller den sammanlagda ohälsan det vill säga antalet dagar sammanräknat med de penningbelopp som betalats ut, till exempel sjukpenning, så är det Eskilstunaborna som är sjukast, tätt följda av Katrineholmsborna.