Vill ha forskning på Cementa

Cementfabriken i Slite skulle kunna bli ett internationellt forskningscentrum. Det hoppas gruppen "Slitespånarna" som har engagerat sig i att kontakta högskolor inom både Sverige och utlandet.
Cementas laboratorium är ett av Europas förnämsta med sin maskinpark och kunskap. Drömmen vore därför att utöka samarbetet med framförallt högskolor och universitet. Forskningsanläggningen skulle kunna användas till att ta fram nya material och alternativa uppvärmningsmetoder, till exempel ta vara på spillvärmen från fabriken i större grad än vad som görs idag. Fortfarande går en stor del av värmen rakt ut i luften. För Högskolan på Gotland skulle forskningscentret kunna bidra till att det startar nya utbildningar kring vindkraft, produktion av vätgas, nya material, förbränningsteknik och reningsteknik. Meningen är också att locka näringslivet att vara med i forskningen.