Tierps kommun anmäld

Tierps kommun kan ha brutit mot inkassolagen och riskerar i värsta fall böter. En Tierpsbo har anmält kommunen till Datainspektionen för att ha skickat ut inkassobrev direkt i brevlådan, utan kuvert.
Enligt Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för inkassolagen, får inga brev med krav på inkasso skickas öppet. Den Tierpsbo som anmält kommunen hade sen tidigare inte betalat räkningen för sophämtningen. Kommunen skrev då in inkassoavgiften på en särskild rad på en ny räkning. Den räkningen lades direkt i brevlådan, utan kuvert. Tierpsbon blev orolig för att grannar skulle se inkassot och har nu anmält kommunen. Men Tierps kommun anser inte att det aktuella brevet kan räknas som ett inkassobrev. - Det är en faktura, med en inkassoavgift, inget inkassobrev. Alla inkassobrev skickar vi kuverterade, säger Birgitta Åström, kommunens redovidningschef. Senast den 22 april ska kommunen ha kommit in med svar till Datainspektionen. Kommunen kan i värsta fall straffas med böter.