Fole skola behöver renoveras

Fole skola har akuta renoveringsbehov. Flera fönster är så dåliga att de fått spikas fast i karmen, belysningen behöver bytas ut, korridorerna är trånga och ventilationen fungerar inte.
Barn och utbildningnämndens arbetsutskott föreslog i veckan att det ska avsättas 400 000 till investeringar i Fole skola under nästa år, men beslut om underhåll ligger hos tekniska nämnden. Skolan byggdes i början av 70-talet och är inte anpassad för den verksamhet som finns idag. Det säger David Holm, som är lärare i årskurs 4-6 och huvudskyddsombud på skolan. Han har fler gånger påtalat skolans renoveringsbehov till tjänstemän och politiker i kommunen, men hittills utan resultat.